Το sovitslis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) πώλησης κρεάτων το οποίο ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΒΙΤΣΛΗΣ ΧΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ» που εδρεύει στην Μελίτη Φλώρινας, με ΑΦΜ: 029653504  Δ.Ο.Υ: Φλώρινας.

1. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν όλες τις πωλήσεις και τις αγορές που γίνονται μέσω αυτoύ του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το αν η παραγγελία αυτή μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου, του τηλεφώνου / φαξ ή ταχυδρομικώς. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και / ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

To sovitslis.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του δικτυακού τόπου sovitslis.gr.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του sovitslis.gr οφείλει:

α) να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική για τα Cookies του Ιστοτόπου καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου.

β) να μην προβαίνει σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του μέσω του Ιστότοπου. Επίσης ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη και δόλια ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του sovitslis.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο sovitslis.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

3. Προσωπικά Δεδομένα & Ασφάλεια

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) και του Κανονισμoύ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις κλπ) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το sovitslis.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών του.

Τα δεδομένα που εισάγετε σε φόρμες επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «συνδέσμων» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, το sovitslis.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του sovitslis.gr έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να πραγματοποιούν αγορές του παρών ιστότοπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν αγορές μέσα από τις σελίδες του sovitslis.gr, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του sovitslis.gr δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την δημιουργία λογαριασμού πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς. Η παροχή ψευδών πληροφοριών από τον χρήστη θεωρείται απάτη και υπόκειται και διώκεται από τον νόμο. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι λεπτομέρειες του λογαριασμού τους παραμένει απόρρητη, και ότι η πρόσβαση στον υπολογιστή τους αποτρέπει άλλους να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους. Ο κάτοχος του λογαριασμού αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο πλαίσιο του λογαριασμού που διατηρούν.

Το sovitslis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αγορές, να τερματίσει λογαριασμούς, ή να ακυρώσει τις παραγγελίες ανά πάσα στιγμή και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για ψευδή στοιχεία που μπορεί να παρέχει ο οποιοσδήποτε πελάτης.

4. Σχόλια χρηστών

α) Ορισμένα τμήματα του sovitslis.gr προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Το sovitslis.gr δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή να αναθεωρεί τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις προβολές ή απόψεις μας, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών μας. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους το sovitslis.gr δεν είναι υπεύθυνο για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος ζημίας, ευθύνη, αποζημίωση ή έξοδα που προκλήθηκαν και / ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή απόσπασης και / ή εμφάνισης των Σχολίων σχετικά με αυτό τον δικτυακό τόπο.

β) Το sovitslis.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του, να είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο επιθετικά παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

γ) Αναγνωρίζετε και αντιπροσωπεύετε ότι:

  • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις να το κάνετε.
  • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.
  • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, επιθετικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
  • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ενέργειες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

5. Τιμολογιακή πολιτική

Όλες οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια του sovitslis.gr. Το sovitslis.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία που περιλαμβάνει εσφαλμένες τιμές που ενδέχεται να προέκυψε λόγω της εισαγωγής λανθασμένων δεδομένων, σφάλματα κώδικα, hacking, εσφαλμένη τιμολόγηση από τον παραγωγό/κατασκευαστή, λάθος μετάφρασης, κλπ. αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον πελάτη.

Οι τιμές είναι διαπραγματεύσιμες κατόπιν συνεννόησης με το sovitslis.gr και αφορά συνήθως το είδος της συναλλαγής, την ποσότητα, τα προϊόντα και τον τρόπο πληρωμής.

Τα έξοδα αποστολής και το κόστος συσκευασίας υπολογίζονται πριν ολοκληρωθεί η παραγγελιά ή κατόπιν συνεννόησης απευθείας με το sovitslis.gr.

6. Εγγύηση Προϊόντων

Όταν σας παραδοθεί η παραγγελία τότε αποκτάτε και την κυριότητα όλων των προϊόντων. Το sovitslis.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσετε στα προϊόντα εκτός και αν η ζημιά οφείλεται σε υπαιτιότητα/λάθος του καταστήματος ή του διανομέα μας και καλύπτεται από εγγύηση επιστροφή χρηματικού ποσού ή αντικατάσταση των προϊόντων.

7. Τρόποι πληρωμής

Προς το παρόν χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ τον τρόπο πληρωμής “Με αντικαταβολή”.